Associació de veïns de Les Pedritxes

Organització de l’Associació de veïns de Les Pedritxes

La Junta Directiva es composa de sis membres que vetllen per al bon funcionament i l’acompliment dels objectius de l’Associació:

 

  • Miguel Ángel Sacristán Alonso – President de l’Associació
  • Sílvia Verdú Díaz –  Vice-presidenta
  • Joan Carles Adell i Torrelles – Secretari
  • Mercé Bardolet i Cardús – Tresorera
  • Fran Sobrevela Quiñones – Vocal
  • Sergi Barón Ruiz de Castroviejo – Vocal

 

Consulta aquí el document dels Estatuts Socials.