Associació de veïns de Les Pedritxes

Sobre nosaltres

 

membres de l'associació

Alguns membres de l’Associació durant l’excursió a La Pastora, any 2013

L’Associació de Propietaris de Les Pedritxes es va constituir l’any 1971 amb la finalitat d’agrupar tots els veïns de la zona residencial i representar-los davant de les institucions municipals, per resoldre els problemes de manca de serveis.

Plaça del Rubí

 

L’Associació va néixer amb clara vocació de servei als veïns, i a fi i efecte d’actuar com una única força a l’hora de salvaguardar-ne els drets.

Plaça del Hoquei

Les principals finalitats de l’Associació són:

  • facilitar i promoure les relacions de veïnatge entre els seus membres
  • defensa dels drets i interessos comunitaris dels seus membres
  • mollirar tot allò que afecti al benefici de les condicions materials i ambientals del seu àmbit territorial

 

Com s’aconsegueixen els objectius proposats?

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

  • organitza concerts, trobades familiars, excursions i altres activitats d’oci i culturals
  • intercedeix davant l’Ajuntament de Matadepera, així com davant d’altres organismes, empreses i institucions públiques o privades per tal de resoldre les queixes i els problemes dels seus membres, tant pel que fa a la prestacions de serveis i subministraments bàsics, com pel que fa a qualsevol altre molèstia, deficiència o anomalia
  • Col·labora amb l’Ajuntament de Matadepera, proposant i marcant prioritats respecte a la reparació de l’asfalt dels carrers, el mobiliari urbà, l’enllumenat i qualsevol altre necessitat en la infraestructura de la urbanització de Les Pedritxes